This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

nieuwe data workhops - nu online

Ik ben volop bezig met het voorbereiden
van de opening van de baksteken winkel/atelier. 
Daarom is de webshop even gesloten. 
Op 4 en 5 juni is de opening voorzien!